Competenties programmamanager

 In Blog

Competenties programmamanager: wat moet je in je hebben om deze projectrol uit te kunnen oefenen?

Een programmamanager heeft de verantwoordelijkheid over een programma: een verzameling projecten die samen een overkoepelend doel moeten realiseren. Een programmamanager heeft een verantwoordelijke baan en stuurt verschillende mensen aan, waaronder alle projectmanagers of projectleiders die verantwoordelijk zijn over de afzonderlijke projecten. Er zijn verschillende competenties programmamanager-specifiek. Die competenties komen in het overgrote deel van programmamanager-vacatures terug. De precieze samenstelling van de competentielijst wordt echter bepaald door allerlei factoren, zoals de branche waarin je werkt/gaat werken.

Goed leiding geven en langetermijndenken

Twee van de belangrijkste competenties die programmamanagers moeten hebben, zijn ‘leiding kunnen geven’ en ‘kunnen langetermijndenken’. Dat leidinggeven een belangrijke is, zal geen verrassing zijn: de term ‘manager’ vormt tenslotte de helft van de functietitel. Je leidt projectmanagers en zorgt ervoor dat zij hun werk goed doen. Ook kunnen langetermijndenken is essentieel. De projecten die jouw programma vormen, duren vaak redelijk lang. Het is belangrijk dat je nooit het overkoepelende doel van je programma uit het oog verliest en dat je overziet of dat doel in zicht en haalbaar blijft.

 

Resultaatgericht

Dit sluit aan bij een andere belangrijke competentie, die niet zozeer programmamanger-specifiek, maar eerder projectmanagement-specifiek is. Omdat je met elk project, programma of portfolio een in min of meerdere mate duidelijk vastgesteld doel hebt, is het belangrijk dat je resultaatgericht bent. Je doel tijdens elke taak die je uitvoert, is om het realiseren van het einddoel mogelijk te maken. Je kunt je daarvoor motiveren en je verliest dat doel nooit uit het oog. Dat deze competentie programmamanager-eigen is, staat daarom vast. Het realiseren van het doel van het programma blijft altijd belangrijk.

 

Top 5 projectmanagementcompetenties

Dat resultaatgericht zijn een projectprofessionalcompetentie is, blijkt ook uit onderzoek van Projectbanen.nl. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in de Arbeidsmarktmonitor en tonen allerlei inzichten in het projectmanagementvakgebied. Resultaatgericht zijn staat in de top 5 van belangrijkste competenties. Deze top kwam tot stand door analyse van duizenden projectvacatures. Wil je weten welke competenties er nog meer in deze top 5 staan? Download dan de Arbeidsmarktmonitor hieronder.

Let op: Je leest nu een verouderd artikel van Projectbanen.nl over data uit de arbeidsmarktmonitor 2018. Download de arbeidsmarktmonitor 2019 en ontdek hoe het vakgebied van Projectmanagement er momenteel uit ziet.

Download de Arbeidsmarktmonitor