Belangrijke competenties projectmedewerker

 In Blog

Belangrijke competenties projectmedewerker

Als projectmedewerker draag je bij aan de realisatie van een project. Je werkt samen in een team, dat wordt aangestuurd door een projectleider of projectmanager. Het doel van iedereen die betrokken is bij het project, is het op tijd en binnen budget opleveren van een eindresultaat dat voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. Er zijn verschillende competenties projectmedewerker-specifiek en er zijn ook verschillende competenties die projectmanagement-breed gelden.

Ordelijkheid

Een competentie die vooral bij een projectmedewerker past, is bijvoorbeeld ‘ordelijk zijn’. Natuurlijk is dat in vrijwel elke baan in elke sector handig, maar het is essentieel voor de projectmedewerker. Die ondersteunt namelijk een projectmanager of projectleider, neemt telefoontjes aan en houdt de agenda bij. Als dat niet ordelijk gebeurt, mist de projectmanager belangrijke informatie of staat de projectleider niet op tijd op de juiste plaats.

 

Communicatief vaardig

Een andere belangrijke competentie voor een projectmedewerker is communicatief vaardig zijn. Deze competentie staat overigens op nummer 4 in het lijstje van belangrijkste competenties voor projectprofessionals in het algemeen. Dat lijstje is te vinden in de Arbeidsmarktmonitor, waarin de resultaten van een grootschalig onderzoek op het gebied van projectmanagement worden gepresenteerd. Voor dat onderzoek zijn honderden werkgevers ondervraagd en duizenden projectvacatures geanalyseerd. Op basis van die gesprekken en analyses is er een overzicht gecreëerd van belangrijke informatie uit het vakgebied; zoals dus een top 5 belangrijke competenties. Daarnaast werden gemiddelde salarissen voor verschillende projectrollen berekend, werd vastgesteld waarop werkgevers die salarissen bepalen en meer.

 

Luisteren

Communicatief vaardig zijn is voor elke projectprofessional van essentieel belang. Zonder goede communicatie is de kans van slagen van een project namelijk beduidend kleiner. Er moet veel worden samengewerkt, teams moeten elkaar op de hoogte houden van de voortgang van hun taken en er moet duidelijk worden gesproken over risico’s en hoe die worden kunnen vermeden. Bovendien is een belangrijk onderdeel van communicatief vaardig zijn, dat je ook luistert naar de ander: niet alleen naar je mede-projectprofessionals, maar ook naar de stakeholders en overige betrokkenen en naar wat zij willen. Benieuwd wat de andere competenties zijn die samen met ‘communicatief vaardig’ de top 5 belangrijkste projectmanagementcompetenties zijn? Download de Arbeidsmarktmonitor en ontdek dat en nog veel meer.

 

Let op: Je leest nu een verouderd artikel van Projectbanen.nl over data uit de arbeidsmarktmonitor 2018. Download de arbeidsmarktmonitor 2019 en ontdek hoe het vakgebied van Projectmanagement er momenteel uit ziet.

Download de Arbeidsmarktmonitor