De kracht van Scrum: hoe zit het nu precies?

 In Blog

De kracht van Scrum: hoe zit het nu precies?

De afgelopen jaren heeft Scrum een opmars gemaakt. Eerder was je met een traditionele aanpak veel tijd kwijt aan voorbereiding en planningen. Bij de Scrum methodiek schrijf je minder, maak je minder planningen vooraf en verricht je meer in sprints. Sprints zijn korte cycli, vaak van twee tot vier weken, die steeds een resultaat opleveren. Zo blijf je flexibel inspelen op nieuwe inzichten en lever je vaker resultaten aan bij de klant. Maar wat is de kracht van Scrum? We leggen het je uit.

Wat is de kracht van Scrum? 

Voordat we ingaan op de kracht van Scrum eerst nog: : wat is Scrum eigenlijk? Scrum is een framework dat veel overeenkomsten heeft met de Agile aanpak. In eerste instantie is Scrum geïntroduceerd als ontwikkelmethode voor software. Tegenwoordig zie je dat Scrum bij vele projecten wordt toegepast. Kenmerkend voor Scrum is dat je met een zelfsturend en multidisciplinair team werkt. Op de Scrum-pagina is te lezen dat het framework uit slechts een paar elementen bestaat: 2 lijsten, 3 rollen en 4 bijeenkomsten. De kracht van Scrum zit in het effectief inspelen op veranderingen in de productontwikkeling met nieuwe inzichten en prioriteiten.

Flipoverpapier en post-its

Bij Scrum gebruik je als hulpmiddel een Scrumbord (ook wel Scrum takenbord genoemd) met flipoverpapier en post-its. Met een Scrumbord heeft het hele Scrumteam overzicht in taken die onder to do, doing of done staan. Onder leiding van de Scrum master en verzorgd door een Product owner worden de planningsbijeenkomsten gehouden. Zo is iedereen uit het Scrumteam op de hoogte van de taken die uitgevoerd moeten worden. De onderdelen die tijdens een sprint gerealiseerd moeten worden staan in de sprint backlog. Dat is een overzicht van alle user stories uit de product backlog die samen het eindproduct vormen. Tijdens de bijeenkomsten wordt de sprint backlog continu bijgehouden.

De kracht van Scrum: unieke daily stand-ups

De kracht van Scrum heeft ook te maken met de staande bijeenkomsten, ook wel daily stand-ups genoemd. In deze dagelijkse bijeenkomsten wordt de voortgang kort – in maximaal 15 minuten – besproken. Met Daily stand-ups constateer je op tijd belemmeringen, blijf je op de hoogte van de voortgang, behoud je een goede onderlinge communicatie en bevorder je snelle besluitvorming in korte tijd. 

De sprint eindigt met twee rituelen: Scrum review en Scrum retrospective. Bij de Scrum review demonstreer je nieuwe functionaliteiten aan de betrokkenen. Vervolgens wordt er met een sprint retrospective gekeken naar wat er goed ging, wat er fout ging en wat er de volgende keer beter kan. Het doel van de retrospective is om te zorgen dat de volgende sprint nog effectiever en efficiënter verloopt dan de vorige.

Scrum als veelgevraagde projectmethode

Scrum is een populaire methode voor een snel veranderende wereld. Met de Scrum methode sta je open voor nieuwe veranderingen en aanpassingen in productontwikkeling. In korte cycli werk je toe naar een werkend en betrouwbaar product dat voldoet aan de wensen van de klant en het Scrumteam. Je werkt zo effectiever op de korte termijn en ziet steeds weer nieuwe resultaten uit je project voortvloeien. Scrum kom je ook steeds vaker tegen in andere sectoren dan alleen de IT-sector. Niet voor niets is Scrum een veelgevraagde methode in vacatures en bij projecten. 

Maak jij al gebruik van de Scrum methode? Ontdek zelf de kracht van Scrum en pas het toe tijdens de projectwerkzaamheden.