Bewaar het evenwicht in de drie elementen van de Iron Triangle

 In Nieuws

Bewaar het evenwicht in de drie elementen van de Iron Triangle

Projectmanagement is het beheersen van een project van begin tot eind, waarbij er gewerkt wordt volgens een methodiek of specifieke werkwijze. Het Scrum framework is een veel toegepaste methodiek, waarbij er in korte sprints van meestal 1 tot 4 weken wordt gewerkt. Bij Scrum kan er flexibel worden omgegaan met latere wensen van stakeholders en toevoegingen aan het project. Agile is een populaire werkwijze om een project goed te coördineren en af te ronden.

PROJECTMANAGEMENTDRIEHOEK

De Project Management Triangle, ook wel de  ‘Iron Triangle’ genoemd is een model dat de drie elementen omschrijft die van invloed zijn op de kwaliteit van een project; namelijk ‘cost’, ‘scope’ en ‘time’. In het midden van de driehoek is de kwaliteit weergegeven. Middels de drie elementen (kosten, omvang en tijd) kan een project beheersbaar blijven. Door de drie elementen aan te houden tijdens een project, kunnen risico’s vroegtijdig worden gesignaleerd en wordt de kwaliteit gewaarborgd.

BALANS VINDEN IN DE IRON TRIANGLE

Het introduceren van aanpassingen bij een van de drie fundamenten wordt als lastig beschouwd. Alle drie de fundamenten staan in verhouding met elkaar, waardoor een project een nauwkeurige planning en coördinatie vereist vanuit de projectleider of projectmanager. Wanneer een projectleider tijdens het project aanpassingen wil verrichten in prijs, tijd of omvang, kan dit gevolgen hebben voor een van de fundamenten. De oorsprong van de Iron Triangle, ligt in de Agile methodiek.

BEHEREN VAN DE IRON TRIANGLE

De Iron Triangle geeft de relatie weer van de drie cruciale elementen binnen een project. Deze elementen zijn nauw verbonden met elkaar. Uit verschillende best practices worden voorbeelden genoemd van aspecten hoe projectmanagement op een effectieve manier beheersbaar blijft. 

 • Productbeleving workshops
  Het geven van een productbeleving workshop tussen bedrijf en klant is een goede manier om een project of dienst uit te lichten en aan de hand van feedback het project te beheren.
 • Verwachting
  Bij het succesvol beheren van projectmanagement, hoort ook een verwachting aan tijd en het benodigd budget voor een project.
 • Plan
  Volgens het Scrum framework is het belangrijk om aan de hand van korte sprints een planning te maken om zo de voortgang van het project tussentijds te bespreken. Een goede planning helpt om obstakels vroegtijdig te ontdekken en waar nodig aan te passen voor de deadline.
 • Team
  Er wordt een cross-functioneel team aangewezen, om ervoor te zorgen dat de best mogelijke oplossing op tijd en binnen het budget geleverd wordt.
 • Communicatie
  In het productontwikkelingsproces is open communicatie tussen het ontwikkelteam en de belangrijkste stakeholders cruciaal.

DOEL: IRON TRIANGLE

Het doel van het gebruik van de Iron Triangle is om de projectmanager of projectleider, meer strategisch inzicht te geven en snellere beslissingen kan nemen bij management project.

Meer weten over de ‘Iron Triangle’ en hoe dit een project succesvol kan beïnvloeden?
Lees hier meer over op ‘How to Successfully balance the Project Management Triangle?’.