Projectleider

Projectleider is een term die nogal eens door elkaar wordt gehaald met de termen projectmanager en projectcoördinator. In veel bedrijven wordt er met de drie termen dezelfde functie bedoeld en zijn ze dus voor elkaar inwisselbaar. Bij sommige bedrijven en vooral in het geval van (zeer) grote projecten, wordt er echter wel degelijk onderscheid gemaakt, zeker tussen de tussen de functie van projectmanager en -leider.

Projectleider vs. projectmanager: waar zit dat verschil dan precies in?

Als een project ontzettend groot is, kan het zo zijn dat de projectmanager niet alles alleen aankan. In dat geval heeft de projectmanager de overall leiding en is de projectleider verantwoordelijk voor een stukje van het project of een deelproject binnen het grotere project. Dat betekent dat de projectmanager dan dus ook de leiding heeft over de projectleider.

Een andere mogelijkheid is dat bedrijven voor grotere projecten projectmanagers in dienst nemen en voor kleinere projecten projectleiders. In dat geval hebben ze wel allebei de verantwoordelijkheid voor het project en zit het verschil slechts in de grootte van de projecten. 

Taken projectleider

Omdat er veel gevallen zijn waarbij de termen projectmanager en projectleider voor elkaar inwisselbaar zijn, is de taakbeschrijving van de projectmanager meestal volledig.

Wanneer er wel onderscheid wordt gemaakt tussen de twee functies, verandert het volgende: de projectmanager stelt aan het begin van het project de doelstellingen vast voor elke fase van het project. De projectleider kan hierbij helpen of kan voor zijn of haar deel van het project de doelstellingen vaststellen, maar draagt niet de verantwoordelijkheid om dat voor het gehele project zelf te doen.
Daarnaast is de projectleider dan niet de eindverantwoordelijke voor het project. Deze functie brengt dan dus minder verantwoordelijkheid met zich mee.

Opleiding projectleider

Omdat een projectleider, wanneer deze onder leiding van een projectmanager staat in een groot project, minder verantwoordelijkheden heeft, wordt er voor deze functie hbo-niveau gevraagd. Bij projectmanagers komt het regelmatig voor dat er wo-niveau gevraagd wordt. De weg die je aflegt om deze projectfunctie te krijgen, is wel hetzelfde als in het geval van de projectmanager

Voor projectleiders, projectmanagers en projectcoördinatoren is in de ICB4 (Individual Competence Baseline, versie 4) een aantal competenties vastgelegd. Je kunt je laten certificeren en zo aantonen dat je die competenties in huis hebt. Voor meer informatie hierover kun je ook terecht op de projectmanagerpagina.

Benieuwd wat je als projectleider straks gaat verdienen? Lees hier wat het gemiddelde salaris van een projectleider is.

Salaris projectmanagers
Wat verdienen projectmanagers, leiders of projectcoördinatoren?