Lean leiderschap: gericht op samenwerken

 In Blog

Lean leiderschap: gericht op samenwerken

Lean is een van de meest bekende agile manieren van werken. Het kenmerkt zich door het elimineren van verspilling en het creëren van waarde voor de klant. De oorspronkelijk bij Toyota ontwikkelde filosofie biedt een werkwijze die bestaat uit vijf fasen: waarde bepalen, de waardestroom in kaart brengen, goede flows verzekeren, vraaggestuurd werken en constant blijven verbeteren (meer informatie vind je op onze Lean-pagina). Lean leiderschap is een belangrijk aspect van het juist toepassen van Lean. Er is veel geschreven over dit onderwerp en in deze blog verenigen we enkele van deze bronnen met data over Lean, die we verzamelen zoals we dat in de Arbeidsmarktmonitor 2019 ook hebben gedaan (onderzoek onder alle honderduizenden projectvacatures in Nederland). Wat leren we zo over Lean leiderschap?

WAT IS LEAN LEIDERSCHAP

Een mooie samenvatting van wat Lean leiderschap inhoudt, vinden we in een boek van M. van Assen:

“Lean leiderschap zorgt ervoor dat de Lean-principes, een Lean-infrastructuur, een Lean-cultuur van continu verbeteren en het gebruik van verschillende Lean-instrumenten op elkaar zijn afgestemd en juist worden toegepast in de organisatie. […] Lean leiderschap gaat inderdaad om sociaal-relationele aspecten van leiderschap zoals het ‘empoweren van medewerkers’ om continu te verbeteren, maar ook om de technisch-instrumentele aspecten van leiderschap zoals het managen op basis van feiten, diepgaand analyseren en het vasthouden aan de standard operating procedure ten behoeve van doelmatigheid en doeltreffendheid.” 1

BENODIGDE COMPETENTIES VOOR LEAN LEIDERSCHAP

Enkele jaren geleden heeft Desirée van Dun een proefschrift over Lean leiders en hun teams geschreven. De conclusie van dit onderzoek luidde als volgt: “Een Lean team is effectief wanneer haar teamleider gericht is op de ander en niet conservatief is.” Als deze teamleider “altruïstisch is, dus gericht is op een ander, gericht is op samenwerken, delen teamleden meer informatie met elkaar.” Vervolgens beoordeelden deze teams zichzelf als effectiever.2

Deze bevindingen zien we ook als we met de data uit de Arbeidsmarktmonitor (o.b.v. honderdduizenden projectvacatures) aan de slag gaan. Als we kijken naar vacatures voor Lean managers, vinden we samenwerken terug in de top 5 meestgevraagde competenties. Deze top wordt aangevuld met onder andere resultaatgerichtheid en flexibiliteit. Deze laatste competentie is geen verrassing vanwege de connectie met agile.
Als je zelf ook met Lean werkt, Lean teamleider bent of betrokken bent bij het samenstellen van een Lean team, is het goed om op deze competenties te letten. Heb jij ze (in je team) of moet daar nog aan gewerkt worden?

 • Veelgevraagde competenties zijn:
  1. Managementvaardigheden
  2. Resultaatgerichtheid
  3. Samenwerken
  4. Verantwoordelijkheidsgevoel
  5. Flexibel

Lean leiderschap – Leidinggeven aan continu verbeteren, Assen, M. van, Boom Uitgevers Amsterdam: 2017. Meer informatie.
https://desireevandun.wordpress.com/2015/10/01/lean-leiderschap-in-15-minuten/