Projectleider worden? Versterk je harde en zachte vaardigheden

 In Blog

Projectleider worden? Versterk je harde en zachte vaardigheden

Een projectleider is iemand die ervaring heeft in het begeleiden van een project. De projectleider draagt hierbij zorg voor het project en is verantwoordelijk voor het aansturen van projectmedewerkers en het projectmanagement. Een projectleider is vaak werkzaam in de ICT, bouw of techniek, zo blijkt uit het Arbeidsmarktonderzoek van Projectbanen. Lees hier hoe je een (effectieve) projectleider wordt! 

PROJECTLEIDER WORD JE MET DE JUISTE VAARDIGHEDEN EN (BIJ)SCHOLING

Het sturen van een project, vraagt om de nodige capaciteiten.  Een projectleider dient te beschikken over een aantal vaardigheden om een project succesvol af te ronden, zoals leiderschapsvaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat je kennis hebt van bepaalde methodes en strategieën voor het realiseren van een project. Door middel van cursussen, kortere opleidingen en minoren binnen een opleiding kun je je specialiseren in het vakgebied.

COÖRDINERENDE OF LEIDINGGEVENDE PROJECTLEIDER

De functie van projectleider kan onderverdeeld worden in twee verschillende rollen, namelijk een coördinerende of een leidinggevende rol. Bij een coördinerende projectleider ligt de nadruk op een goede uitvoering van het project en verantwoording van haalbaarheid van het project. Een leidinggevende projectleider heeft als hoofdtaak het aansturen van het team en het delegeren van taken, zodat het project goed verloopt. Om deze taken uit te voeren is het belangrijk dat je als projectleider over diverse vaardigheden en competenties beschikt. 

In de ICB4 (Individual Competence Baseline, versie 4) wordt een groot aantal competenties/vaardigheden waarover een projectleider moet beschikken vastgelegd. Denk hierbij aan het onderhandelen en communiceren met een team. Dit zijn vooral de zachte vaardigheden van een projectleider. Door jezelf te laten certificeren toon je aan dat je beschikt over deze competenties en vergoot je de kans op een baan als projectleider.

Vaardigheden projectleider:

  • Communicatief vaardig
  • Leidinggeven
  • Conflictbemiddeling bij interne problemen
  • Gediplomeerd in kennis projectleider
  • Luisterend oor
  • Planning beheer

OPLEIDING PROJECTLEIDER

Voor een functie als projectleider wordt veelal door werkgevers om een hbo-niveau gevraagd. De sector waarvoor een projectleider is aangesteld, bepaalt ook veelal welke opleiding voor een projectleider het meest geschikt is. Denk hierbij aan een studie in de richting van Bouwkunde, Techniek, IT (Informatica) of zelfs Management. Een cursus, training of minor binnen de opleiding op het gebied van projectmanagement is aan te raden, om de nodige inhoudelijke kennis over  een project te vergaren. Hierin leer je wat een project is, hoe een project is opgebouwd en het verdelen en beheersen van het budget. Dit zijn de meer ‘harde’ vaardigheden.

Aantal vacatures naar opleidingsniveau

  • hbo: 71,4%
  • mbo: 18,1
  • wo: 10,4%

Bron: Vacat.nl

PROJECTMANAGEMENT METHODES

Als projectleider krijg je wellicht te maken met complexe projecten die uiteenlopen van een korte tot lange looptijd. Om een goede projectleider te worden, zijn kennis van bepaalde methodes en strategieën voor het realiseren van een project echt een vereiste. Uit het arbeidsmarktonderzoek van Projectbanen.nl is gebleken dat Agile, Scrum en Lean in de top 3 staan van meest genoemde projectmethodes (en in het geval van Agile een mindset) door werkgevers. 

Scrum is een methodiek en Agile is een manier van werken, waarbij het eindresultaat en het continu optimaliseren van de werkwijze centraal staan. Scrum is een van de methodieken die toegepast kan worden bij een bedrijf om Agile te werken. Meer over het verschil tussen Agile en Scrum lees je hier. Lean is een methode die is gebaseerd op het (zoveel mogelijk) elimineren van verspilling en is gericht op het realiseren van maximale waarde voor de klant. Als je op zoek bent naar een baan als projectleider kan het in je voordeel werken als je bekend bent met, en eventueel gecertificeerd bent op het gebied van Agile, Scrum, Lean of een andere projectmethode

PROJECTMANAGEMENT BOEKEN

Naast een passende opleiding en Agile certificering is het handig om de kennis omtrent projectmanagement te vergroten door het lezen van boeken. Er zijn diverse projectmanagement boeken beschikbaar. Bekijk de pagina van Projectmanagement boeken voor meer informatie over de meest relevante boeken voor een projectleider. 

* De statistieken uit Vacat.nl worden gehaald uit de vacatures waarin projectmanagement wordt benoemd, het kan voorkomen dat er dubbelingen van het woord projectmanagement in voorkomen.