Verschil projectleider en projectmanager: wat zeggen de cijfers?

 In Blog

Verschil projectleider en projectmanager: wat zeggen de cijfers?

Wat is het verschil tussen een projectleider en een projectmanager? Zit er wel verschil tussen deze twee functies? Daar zijn de meningen over verdeeld. Sommigen vinden dat de functies gelijk zijn aan elkaar, anderen zien wel degelijk verschil. Dat verschil zou dan vooral in zitten dat projectleiders met name kleinere projecten voor hun rekening nemen en projectmanagers de grotere projecten. Het kan in die beredenering ook voorkomen dat een projectmanager dus een projectleider onder zich heeft; die is dan verantwoordelijk voor een deelproject. Of het antwoord op de vraag of er een verschil is nu ja of nee is, veel antwoorden lijken niet altijd erg sterk onderbouwd. Om meer duidelijkheid te verkrijgen, hebben we daarom de feiten op een rijtje gezet.

OPENSTAANDE VACATURES

We hebben een analyse gemaakt van alle openstaande projecvacatures in Nederland. De aantallen te analyseren vacatures zijn al een eerste interessant gegeven: er zijn veel meer openstaande vacatures voor projectleiders dan projectmanagers. Dat zegt natuurlijk niets over het inhoudelijke functieverschil, wel over de voorkomendheid van de functies. In de nieuwste Arbeidsmarktmonitor zie je deze totale aantallen.

OPLEIDINGSNIVEAU EN DIENSTVERBAND

Op het gebied van opleidingsniveau zit er weinig verschil tussen de functies van projectleider en projectmanager. In het grootste gedeelte van alle vacatures voor projectleiders en -managers wordt namelijk gevraagd om hbo-niveau (ruim 70% voor beide functies). Van projectmanagers wordt wel net iets vaker een universitaire opleiding gevraagd (zo’n 19% t.o.v. 10% bij projectleiders). Van projectleiders wordt iets vaker een mbo-opleiding gevraagd (zo’n 18% t.o.v. 8% bij projectmanagers).

Zowel projectleiders als projectmanagers werken meestal in fulltime dienstverband: zo’n 75% van de vacatures biedt een fulltime baan.

COMPETENTIES

Op het gebied van gevraagde competenties zit veel overlap tussen de twee functies. Verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, resultaatgericht zijn en flexibiliteit worden vaak gevraagd door werknemers. Als je kijkt naar de top 5 zit er echter wel één belangrijk verschil: op 1 in de top 5 van meestgevraagde competenties bij projectmanagers staan management-skills. Die competentie ontbreekt in de top 5 bij projectleiders. Daar wordt het overgebleven plekje in de top 5 ingevuld door communicatieve vaardigheden.

SPECIFICATIES

Dan hebben we nog de categorie die we ‘specificaties’ noemen. Je kunt natuurlijk een vacature voor een projectmanager of -leider uitzetten, maar je kunt die functietitel ook specificeren. Als we dan de vacatures vergelijken, blijkt dat er bij projectleiders vaker wordt gevraagd om een ‘projectleider bouw’ of ‘projectleider elektrotechniek’. Bij projectmanagers worden die specificaties weinig gevraagd. Veel vaker vind je daar vacatures voor ‘projectmanager it’ en ‘projectmanager production’.

SALARISSEN

Als laatste kijken we naar de salarissen. Leg je de cijfers naast elkaar, dan lijkt het erop dat projectleiders over het algemeen net iets meer betaald krijgen dan projectmanagers. Er zijn meer projectleiders die per maand 5000,- of meer verdienen en minder projectleiders die een salaris van tot maximaal 1750,- per maand verdienen.

Projectleider

  • € 5000 - en meer
  • € 3500 - € 5000
  • € 2500 - € 3500
  • € 1750 - € 2500
  • € 0 - € 1750

Projectmanager

  • € 5000 - en meer
  • € 3500 - € 5000
  • € 2500 - € 3500
  • € 1750 - € 2500
  • € 0 - € 1750

Bron: Vacat.nl

CONCLUSIES VERSCHIL PROJECTLEIDER EN PROJECTMANAGER

Alle feiten op een rijtje bieden het volgende inzicht: ja, er zijn verschillen tussen de geanalyseerde vacatures voor projectleiders en projectmanagers. Of dat ook betekent dat het daadwerkelijk andere functies zijn, valt te betwijfelen. Kiest een werkgever bewust voor de term projectleider als hij zoekt naar iemand met sterke communicatieve vaardigheden? Zet hij bewust een vacature voor projectmanager uit als hij iemand zoekt met een hoger opleidingsniveau? Dat is nog maar de vraag.

Er zijn natuurlijk nog veel meer kenmerken waarop je de twee functies met elkaar zou kunnen vergelijken. Bovendien is elk project uniek. Dat betekent dat je voor elk project een andere invulling hebt aan de functie die je uitvoert. Afhankelijk van de grootte van het project, het bedrijf waarbij je werkt, de sector waarin dat bedrijf zich bevindt, krijgt een functie een andere invulling.

Omdat er geen vaste, universele definities bestaan voor beide functies, zal het waarschijnlijk aan de ideeën en overtuigingen van de HR-medewerker of andere verantwoordelijke liggen voor welke functiebenaming er wordt gekozen. In een groot bedrijf waar er daadwerkelijk wordt gezocht naar iemand die onder het gezag van een projectmanager projecten uitvoert, kan het voor de overzichtelijkheid slim zijn om deze persoon een projectleider te noemen. Een ander bedrijf kan echter een mega-project uitzetten en daarvoor een projectleider vragen.

Het belangrijkste is en blijft daarom een goede functieomschrijving. Sluiten de gevraagde competenties, skills en ervaring aan bij wat er nodig is voor het goed uitvoeren van het project? Dan maakt het weinig uit of de functietitel in de vacature projectleider of projectmanager is.