Competenties projectleider en andere projectrollen

Projectmatig werken kan in allerlei functies en op allerlei niveaus. Welke specifieke competenties projectleider- en andere projectfuncties vragen, hangt af van allerlei factoren. Het ligt onder andere aan de sector waarin het bedrijf waarbij je werkt/wilt werken zich bevindt, aan de visie van het bedrijf en aan het project dat gerealiseerd moet worden. Toch zijn er voor elke projectrol algemene competenties te benoemen, die de kern van die rol vormen.

Algemene competenties

In projectrollen als die van projectdirecteur en programmadirecteur bijvoorbeeld is ‘leiding kunnen geven’ een van de belangrijkste competenties, net zoals het snel en effectief maar toch weloverwogen kunnen maken van beslissingen. Je staat in deze projectrollen aan het hoofd van een project: je geeft leiding aan alle andere betrokken projectprofessionals. Zij schakelen jou in bij (dreigende) problemen en jij besluit wat er moet worden gedaan om die te voorkomen of op te lossen. Daar heb je vaak geen weken de tijd voor: projecten werken tenslotte met deadlines.

Als je projectmedewerker of projectassistent bent, heb je weinig tot geen leidinggevende verantwoordelijkheden. Voor deze projectprofessionals is het ontzettend belangrijk om proactief en behulpzaam te zijn: je ondersteunt een projectmanager of projectleider bij het project en schiet hem of haar, ook ongevraagd maar wel noodzakelijk, te hulp. Welke competenties projectleider- of projectmanagerspecifiek zijn, is onder andere vastgelegd in de ICB4.

ICB4 van IPMA Certificering

Voor de rol van projectmanagers en projectleiders, programmamanagers en project portfoliomanagers is er door IPMA Certificering een internationaal erkende lijst opgesteld met competenties. Deze Individual Competence Baseline (ICB4) kan worden gebruikt voor het certificeren van projectprofessionals: met het certificaat dat zij behalen kunnen zij officieel aantonen wat hun sterke competenties zijn. Meer over de ICB4 vind je op de IPMA pagina. Voor de andere projectrollen vind je, zoals gezegd, op Projectbanen.nl een indicatie van de meest gevraagde competenties.