Projectplanner

De projectplanner is de rechterhand van de projectmanager of projectleider. Als een project te groot is voor de projectmanager om alles alleen te doen, komt de projectplanner in beeld. Hij of zij neemt de planning van het project dan op zich.

Taken projectplanner

Een projectplanner is al vanaf de beginfase van een project belangrijk: als de planning niet rond is, heeft het namelijk geen zin om te beginnen. In het algemeen zijn er redelijk vaste taken te onderscheiden voor een projectplanner:

  • Het maken van een overkoepelende projectplanning;
  • Het maken van planningen en schema’s voor alle losse onderdelen binnen een project. Denk hierbij ook aan het plannen van personeel, transport of bijvoorbeeld logistiek;
  • Het controleren van die planning en ervoor zorgen dat iedereen zich eraan houdt;
  • Actie ondernemen wanneer er iets mis gaat met de planning of het project dreigt uit te lopen.

Elk project is anders; er zijn grote en kleine projecten, projecten met veel of weinig budget, projecten die enkele dagen duren en projecten die maanden of zelfs jaren in beslag nemen. Dat betekent dat er bij elk project andere dingen worden verwacht van de planner. Naast bovenstaande taken kunnen er nog allerlei andere dingen gevraagd worden. Als de projectplanner zich naast de planning veel bezighoudt met het budget, dan zou het kunnen dat de functie eigenlijk die van een projectcontroller is.

Competenties projectplanner

Voor projectplanners is de precieze lijst aan competenties van de projectplanner variabel en afhankelijk van het project, maar onderstaande competenties worden in het algemeen van deze projectprofessional gevraagd. 

Een goede projectplanner is:

  • Goed in plannen en organiseren. De kerntaak van een projectplanner is tenslotte plannen.
  • Goed in samenwerken. Als projectplanner werk je nauw samen met projectmanagers/projectleiders. Tevens zorg je ervoor dat ook andere betrokkenen zich bewust zijn van de planning en zich eraan houden. Je moet daarom goed met iedereen communiceren en samenwerken;
  • Goed in het bewaren van het overzicht. Er kunnen allerlei tussentijdse deadlines zijn en binnen een project gebeurt er ontzettend veel. Al die losse onderdelen moeten op tijd af zijn en het is jouw taak als projectplanner om te overzien of dat ook daadwerkelijk zo is. Ook met betrekking tot de mensen die je inplant, moet je goed kunnen overzien of zij bijvoorbeeld niet teveel zijn ingepland of juist te weinig.

Opleiding projectplanner

Of van de projectplanner wordt verwacht dat hij of zij minimaal mbo- of minimaal hbo-niveau heeft, is vooral afhankelijk van de hoeveelheid verantwoordelijkheid die de specifieke functie met zich meebrengt. Als de projectmanager/projectleider zelf veel taken op zich neemt, kan het zijn dat men om mbo-niveau vraagt. Als de verantwoordelijkheden groter zijn, staat er vaak hbo-niveau voor deze functie. Een opleiding in de sector waarin het bedrijf voor wie je het project uitvoert zich bevindt, is het meest logisch.

Vaak voorkomend in de wereld van projectmanagement is de eis van kennis van een bepaalde projectmethode. Er zijn verschillende methodes, die je kunt leren binnen opleidingen of waar je specifieke cursussen voor kunt volgen. Het is goed om je bewust te zijn van het bestaan van deze methodes; misschien heb je, zonder dat je dat wist, al kennis opgedaan van één ervan. Zo niet, dan kan het nuttig zijn om een cursus te volgen, afhankelijk van het soort projectbaan dat je ambieert. Veel voorkomende projectmethodes zijn bijvoorbeeld Agile, Scrum en PRINCE2.

Vast of tijdelijk werk?

Een projectplanner houdt zich in veel gevallen bezig met de planning van meerdere projecten. Dan is het vaak zo dat de projectplanner in vaste dienst is of in ieder geval voor langere tijd wordt gecontracteerd door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor al die projecten. Dit is in tegenstelling tot wat je vaak ziet bij onder andere projectmanagers, die aan slechts één project tegelijk werken.

Salaris projectmanagers
Weten wat een projectplanner verdient?