Lean Six Sigma

LeanSixSigma Projectbanen

Lean Six Sigma is een projectmethode die twee op zichzelf staande succesvolle projectmethodes verenigt: Lean en Six Sigma. Wat is Lean Six Sigma voor methode? Hoe werkt het en voor wie is het interessant? Je leest het hier!

Naast de Lean Six Sigma-methode zijn er nog allerlei andere projectmethodes die door bedrijven veel worden gebruikt. Het is afhankelijk van de wensen van het bedrijf, het soort project en nog verschillende factoren, of er een projectmethode wordt toegepast bij een project en welke dat dan precies is.

Voordelen Lean Six Sigma

De Lean Six Sigma-methode levert veel voordelen op en vergroot de succeskans van een product of proces aanzienlijk. Het zorgt er namelijk voor dat er niet alleen een hogere kwaliteit wordt gerealiseerd, maar ook dat de kosten lager zijn, dat de doorstroom beter is en dat de tijd die nodig is voor de realisatie van het product of proces korter is.

Een van de belangrijke onderdelen van Lean Six Sigma is het DMAIC-model, dat afkomstig is van het Six Sigma-deel. DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Het model wordt gebruikt om de processen te verbeteren.

Lean Six Sigma certificering

Lean Six Sigma kent geen officiële (internationale) certificeringsinstantie. Er zijn, zowel in Nederland als in het buitenland, veel instanties die trainingen, cursussen en opleidingen geven, maar zij zijn redelijk vrij in het bepalen van de invulling. Behalve trainingen volgen, kun je ook zelf veel lezen over Lean Six Sigma. Er zijn veel informatieve projectmanagementboeken.

Wat wel overal hetzelfde is, is de benaming van de niveaus waarop je je kunt certificeren. Omdat Lean een methode van Japanse origine is, zijn de niveaus geïnspireerd op banden uit de wereld van judo en karate. De witte band is het laagste niveau, de zwarte band is het hoogste niveau. Voor een overzicht van alle kleuren banden (ook vaak ‘belts’ genoemd, in het Engels), kijk je op de Lean pagina.