Projectcontroller

De projectcontroller is de rechterhand van de projectmanager of projectleider. Hij of zij is aanwezig bij grotere projecten. Bij kleinere projecten neemt de projectmanager vaak de taken zelf op zich. Een projectcontroller ‘controlls’, met andere woorden ‘beheerst’ met name twee belangrijke aspecten van een project: het budget en de planning. Deze functie moet overigens niet verward worden met de functie van projectplanner. Laatstgenoemde houdt zich alleen bezig met de planning.

Taken projectcontroller

De taken van de projectcontroller zijn divers, maar richten zich voornamelijk op het budget. Meestal wordt er ook van hem of haar verwacht zich met de planning bezig te houden. Het is per project en per bedrijf afhankelijk hoe uitgebreid het takenpakket is. Concreet kunnen de volgende taken van projectcontrollers worden onderscheiden:

 • Het budget bewaken;
 • De financiële administratie bijhouden;
 • Inzichten in de financiën geven aan de projectmanager en andere betrokkenen;
 • Ervoor waken dat het budget niet wordt overschreden;
 • Risicomanagement;
 • De planning maken en bewaken;
 • Adviseren van de projectmanager of projectleider op het gebied van het budget.

Competenties projectcontroller

Wat de projectcontroller precies voor taken heeft, verschilt per project en datzelfde geldt voor de competenties. Hoe groter de financiële verantwoordelijkheden zijn, hoe belangrijker het natuurlijk is dat hij of zij financieel onderlegd is en bijvoorbeeld een grote rekenvaardigheid heeft. In het vakblad van IPMA-NL, Projectie, kun je onder andere lezen over wat een succesvolle projectcontroller maakt.

Een aantal belangrijke competenties:

 • Rekenvaardigheid. Omdat de projectcontroller zich bezighoudt met het budget, is het natuurlijk belangrijk dat hij of zij een goede rekenvaardigheid heeft.
 • Kunnen anticiperen. Het is belangrijk om tijdig in te grijpen als het budget overschreden dreigt te worden of als het project dreigt uit te lopen. Het is de taak van de projectcontroller om dat te voorkomen.
 • Kritisch durven zijn. Deze projectprofessional moet zich constant afvragen of de planning nog wel echt klopt en of de uitgaven wel echt nodig zijn; op die manier wordt uitloop en budgetoverschrijding zoveel mogelijk beperkt. Analytisch zijn is daarom ook erg belangrijk.
 • Goed kunnen samenwerken. De projectcontroller is de rechterhand van de projectmanager/projectleider. Het is dus erg belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd en samengewerkt tussen deze twee projectprofessionals. Daarnaast zijn er allerlei andere projectprofessionals betrokken bij de realisatie van een project en ook met hen moet hij of zij goed kunnen samenwerken.
 • Goed kunnen plannen en zich aan deadlines houden. Het is erg belangrijk dat je niet alleen de planning goed in elkaar zet, maar ook dat je jezelf en iedereen er strak aan probeert te houden. Zo worden de tussentijdse deadlines gehaald en daarmee ook de uiteindelijke deadline en het gewenste resultaat.

Opleiding projectcontroller

Een opleiding tot projectcontroller volgt men vaak in de vorm van een deeltijd- of avondopleiding. Een reguliere fulltime hbo- of wo-opleiding bestaat er niet echt. Wat wel vaak voorkomt, is dat men een studie Bedrijfskunde, Economie of Accountancy volgt of een opleiding Bouwkunde of ICT (dit heeft te maken met de sectoren waarin projectprofessionals vaak werken) en zich vervolgens met minoren en extra cursussen specialiseert tot projectcontroller. Er wordt in ieder geval vrijwel altijd minimaal hbo-niveau verwacht. Als projectcontroller kun je doorgroeien tot bijvoorbeeld projectmanager of projectleider.

Vast of tijdelijk werk?

Als projectcontroller werk je aan één of meerdere projecten. Een project heeft altijd een concreet einde; zodra het project gerealiseerd is, is het project klaar. Er zijn daarom veel tijdelijke vacatures voor projectcontrollers. Vast in dienst treden is ook mogelijk, bijvoorbeeld bij een bedrijf dat veel projecten realiseert (veel verschillende projecten of één periodiek project) of via een detacheringsbedrijf.

Salaris projectcontroller
Wat verdienen projectmanagers, leiders of projectcoördinatoren?