Six Sigma

LeanSixSigma Projectbanen

Six Sigma is een projectmethode die heel vaak wordt gebruikt in combinatie met de projectmethode Lean: Lean Six Sigma. Op zichzelf kan deze methode echter ook gebruikt worden. 

Veel bedrijven vinden het belangrijk dat hun projectprofessionals gecertificeerd zijn volgens een bepaalde projectmethode. Zij geloven in de mogelijkheden die zo’n methode biedt en willen dat het gehele projectteam daarmee kan werken. Lean (/) Six Sigma is een van de meest voorkomende projectmethodes. Wat is Six Sigma precies? Hoe werkt het? En voor wie is het interessant? Je leest het hier!

Six Sigma geschiedenis

De Six Sigma-methode werd in 1986 ontwikkeld bij Motorola in de Verenigde Staten. Het bedrijf had een flink marktaandeel verloren en moest drastisch gaan veranderen om het voortbestaan te kunnen garanderen. De methode is erop gericht om de projectprocessen te verbeteren, om zo de kans op succes en het voldoen aan de eisen van de klant te vergroten. Dit gebeurt dankzij het voorspellen van de uitkomsten via metingen en statistieken, om zo in elk denkbaar onderdeel van het proces de variatie zoveel mogelijk te verminderen.

De naam van de methode is te danken aan die statistische technieken. Het doel van Motorola was om de foutkans te beperken tot 3.4 defecten op een miljoen producten.

Dat komt neer op een standaardafwijking (sigma) van drie keer boven en drie keer onder het gemiddelde: zes keer dus.

Six Sigma werd pas echt succesvol toen het door General Electric op grote schaal werd toegepast en ook zij er grote successen mee behaalden.

Six Sigma: voor wie en voor wat voor projecten?

Voor de Six Sigma methode geldt eigenlijk hetzelfde als voor Leanprojecten: de methode kan worden toegepast op zowel grote als kleine projecten. Op de pagina over Lean vind je alle informatie over het soort projecten en over de projectrollen die kunnen werken met Lean.

SIX SIGMA MODELLEN

Het Six Sigma-model DMAIC

Het Six Sigma-model DMAIC

Het DMAIC-model is een belangrijk onderdeel van deze methode. Dit model kan worden gebruikt voor het verbeteren van het project of van een product.

  • Define: Definieer het probleem, de doelstelling en de beschikbare middelen.
  • Measure: Zorg voor een geschikt meetsysteem, zodra je weet wat je precies wil gaan meten; welke onderdelen van het huidige productieproces moeten worden gemeten?
  • Analyse: Analyseer het proces; waar komt de variatie vandaan, wat veroorzaakt het probleem. Je gaat op zoek naar de (hoofd)oorzaken.
  • Improve: Identificeer de verbetermogelijkheden, bepaal welke mogelijkheid de minste risico’s met zich meebrengt, de laagste kosten heeft en het beste resultaat en implementeer deze verbeteringen.
  • Control: Zorg ervoor dat de gekozen verbeteringen juist worden ingevoerd en worden gedocumenteerd zodat er ook op lange termijn van geprofiteerd kan worden.
Het Six Sigma-model DMADV

Het Six Sigma-model DMADV

Het DMAIC-model is het meest gebruikte model, maar er bestaan nog meer mogelijkheden. Het DMADV-model, ook wel bekend als Design For Six Sigma (DFSS) lijkt wel op het DMAIC-model, maar is geschikt voor als het product nog niet bestaat of als het project nog niet is gestart.

  • Define. Definieer het probleem, de doelstelling en de beschikbare middelen.
  • Measure. Meet wat de wensen van de klant zijn.
  • Analyse. Analyseer de mogelijkheden die er zijn om het proces zo in te richten dat het eindproduct/eindresultaat voldoet aan de wensen van de klant.
  • Design. Richt het productieproces zo in, dat het eindresultaat voldoet aan de wensen van de klant.
  • Verify. Controleer het proces en verzeker jezelf ervan dat het proces/project het gewenste eindresultaat heeft.

Certificering

Lean en Six Sigma worden veelvuldig met elkaar gecombineerd. In die gevallen is Lean meestal de basis en wordt Six Sigma gebruikt als een aanvulling, om de verbeterde processen nog meer te verbeteren. Voor meer informatie kun je terecht op de pagina over Lean.

Er is geen officiële certificeringsinstantie voor deze methode. Dat betekent dat elk opleidingsinstituut zelf kan bepalen wat voor certificaten ze uitreiken en wat voor eisen ze stellen om die te behalen. Er zijn verschillende ‘standaard’-certificeringsniveaus, maar het is belangrijk om goed op te letten bij wat voor instantie je terecht komt.