IPMA

International Projet Management Association

IPMA (International Project Management Association) is een internationaal platform voor projectmanagement. Naast deze organisatie staat ook IPMA Certificering, een onafhankelijk certificeringsorgaan voor projectprofessionals. Het is geen typische projectmethode zoals bijvoorbeeld Lean of Agile, maar het is wel een interessante certificeringsmogelijkheid voor projectprofessionals. Alles over de vraag ‘Wat is IPMA?’, ‘Hoe werkt IPMA Certificering?’ en meer lees je hier.

IPMA Certificering

Wat is IPMA? IPMA Certificering is een onafhankelijk certificeringsorgaan. Projectmanagers, programmamanagers, project portfoliomanagers, PMO’ers en andere projectprofessionals kunnen IPMA-certificaten behalen, die het nodige aanzien met zich meebrengen en daarom ook niet ‘zomaar’ te behalen zijn. De IPMA-certificaten zijn internationaal geldig. De examens worden strikt gescheiden van de organisatie zelf georganiseerd, dus er is geen risico op belangenverstrengeling. Het komt veel voor dat er bedrijven in een vacature eisen dat de kandidaat een bepaald niveau certificaat heeft. Dat geldt ook voor certificering voor verschillende andere projectmethodes. Voor een overzicht van de meest voorkomende methodes, kun je terecht op projectmethodepagina.

IPMA: voor wie en voor wat voor projecten?

IPMA Certificering is niet zozeer een projectmethode: het vertelt je namelijk niet hoe je een project moet uitvoeren. Waar ze zich dan wel op richten? Competenties! In de IPMA-methode is vastgelegd welke competenties belangrijk zijn als je een bepaalde projectrol wil uitvoeren. Het is per certificeringsniveau afhankelijk voor welke projectrol het certificaat geschikt is. Je leest daar hieronder meer over. Omdat het bij de certificaten gaat om de competenties en niet om het uitvoeren van een project op een bepaalde, strak vastgelegde manier, is een IPMA-certificaat niet beperkt tot één soort project, dat maakt ze ontzettend breed toepasbaar.

IPMA certificeringsniveaus: IPMA D en meer

IPMA Certificering werkt op basis van de ICB4. De Individual Competence Baseline, versie 4, is een lijst met competenties van projectmanagers, programmamanager en project portfoliomanagers. Voor projectmanagers zijn er 28 competenties vastgelegd, voor programma- en portfoliomanagers 29 competenties. Er zijn vier certificeringsniveaus, A t/m D, waarbij A het hoogste niveau is. Daarnaast kun je ook een Agile Leadership en een PMO-certificaat halen.

Alle certificaten zijn 5 jaar geldig. Na die vijf jaar moet je je opnieuw laten certificeren, maar dan middels een verkorte examineringsprocedure. Om de verschillende certificaten te behalen, zijn verschillende trainingen, opleidingen en cursussen te volgen bij allerlei instanties door heel Nederland. IPMA zelf leidt niet op, de organisatie neemt alleen de examinering en certificering op zich.

Niveaus

IPMA D

IPMA D

Dit certificaat is geschikt voor beginnende projectmanagers of projectleiders en ervaren projectmedewerkers of projectassistenten. Er zijn geen toelatingseisen en het examen bestaat uit een zelfassessment en een examen met meerkeuze- en open vragen.

IPMA C

IPMA C

Dit certificaat is geschikt voor projectmanagers met redelijk wat ervaring, die kennis van projectmanagement hebben en in staat zijn bij complexe projecten te ondersteunen. Het examen bestaat uit een zelfassessment en een examen.

IPMA B

IPMA B

Dit certificaat kan behaald worden op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement. Deze ervaren projectprofessionals doorlopen, om het certificaat te behalen, een traject dat bestaat uit verschillende fases. Om in aanmerking te komen voor dit certificaat wordt flink wat ervaring vereist.

IPMA A

IPMA A

Het IPMA A certificaat is het hoogst haalbare niveau voor de project-, programma- en portfoliomanager. In Nederland is er slechts een tiental professionals dat dit certificaat behaald heeft. Er wordt veel ervaring vereist (voor het domein projectmanagement bijvoorbeeld minimaal 4400 uur werkervaring als projectmanagement, waarvan minimaal 2500 uur bij projecten op IPMA A-niveau).

IPMA Agile Leadership

IPMA Agile Leadership

Het Agile Leadership-certificaat is haalbaar voor ervaren Agile professionals en is een aanvulling op andere Agile certificaten zoals SAFe. Om dit certificaat te behalen moeten verschillende fases worden doorlopen.

IPMA PMO

IPMA PMO

Het PMO-certificaat is geschikt voor Project Management Officers en richt zich vooral op de theorie van PMO. Ervaring is niet verplicht, maar wel wenselijk.