Agile

De Agile-methode is een van de meest bekende projectmethodes ter wereld. Sinds de totstandkoming is het niet alleen uitgegroeid tot een veelgebruikte methode, maar ook tot een framework voor allerlei andere projectmethodes zoals Scrum en Lean. Wat is Agile precies? Hoe werkt het en voor wie is deze projectmanagementmethode interessant? Je ontdekt het allemaal op deze pagina! 

Voor een overzicht van alle meest gebruikte projectmethodes, kun je terecht op onze projectmethodesoverzichtspagina.

De Agile-methode: voor wie en voor wat voor projecten

In een lodge in de besneeuwde bergen van Utah, in de Verenigde Staten, kwamen in februari 2001 zeventien softwareontwikkelaars bij elkaar. In de tijd die ze daar samen doorbrachten werd er geskied in die sneeuw, gegeten en gelachen, maar het meest belangrijke dat daar gebeurde, was de vorming van het Agile Manifesto. Dit manifest is in eerste instantie opgesteld met het oog op softwareontwikkeling. De principes kunnen echter goed worden toegepast op vrijwel elk project in elke sector. In het Manifesto zijn vier waarden geformuleerd en twaalf principes. Je vindt ze door te klikken op de links, waarmee je terecht komt op de officiële Agile Manifesto-website.

Van ‘agile’-achtige methodes was al lang sprake voordat de softwareontwikkelaars bij elkaar kwamen in 2001. De traditionele projectmethodes (bijvoorbeeld de watervalmethode) veroorzaakten veel problemen. Met name in de IT-wereld, waar die methode veel gebruikt werd, probeerde men al langer oplossingen te verzinnen en verbeteringen door te voeren. De samenkomst en formulering van het Manifesto in 2001 was een concretisering van wat er daarvoor al versnipperd gebeurde.

Voor wie is Agile interessant? Deze projectmethode werkt zowel voor grote als voor kleine projecten. Bij kleine projecten heb je minder cycli nodig (daarover hieronder meer) en bij grote projecten kun je dankzij de vele cycli op tijd ingrijpen als dingen fout gaan of als je aan de wensen van de klant niet meer kan voldoen: zo kun je stoppen voor de schade te groot wordt. In het geval van grote projecten zijn er vaak meerdere teams nodig, omdat een enkel team niet alles kan uitvoeren. In dat geval wordt SAFe (zie hieronder) gebruikt. Agile richt zich op een project in zijn totaliteit en alle projectrollen zijn dus betrokken bij de uitvoering van de methode. Voor een overzicht van de verschillende projectrollen kun je terecht op onze projectrollenpagina.

Basisideeën van de Agile-methode

Wat is Agile? De Agile-methode komt in grote lijnen neer op het volgende. In plaats van vooraf het gehele project uit te stippelen en alles vast te leggen met als eindpunt het vooraf vastgestelde doel, wordt er gewerkt volgens iteraties. Dit zijn korte cycli van één tot vier weken waarin het belangrijkste onderdeel van dat moment wordt gerealiseerd. Als dat onderdeel succesvol is afgerond, wordt er geëvalueerd en gekeken wat vervolgens het onderdeel met hoogste prioriteit is. Door op deze manier te kijken, ben je ontzettend ‘agile’: wendbaar. Als er iets wijzigt in het einddoel, als de wensen van de klant wat veranderen, kun je heel makkelijk daarop inspelen. Voldoen aan de wensen van de klant staat in een Agile werkomgeving namelijk voorop.

Volgens de Agile-methode wordt er gewerkt met multidisciplinaire teams; mensen met allerlei competenties en achtergronden werken samen tijdens zo’n iteratie. Een belangrijk idee van Agile is dat het beter is om in kleine, multidisciplinaire teams te werken dan om iedere medewerker afzonderlijk taken te geven. De teamleden weten wat ze aan elkaar hebben, vertrouwen erop dat iedereen zijn of haar werk goed doet. Bovendien zijn de teams zoveel mogelijk zelfsturend. Dat verhoogt de motivatie van de teamleden; ze zijn zelf, samen, verantwoordelijk voor hun resultaten, maar ook voor hoe ze die resultaten bereiken.

Scaled Agile Framework

Bij de meeste Agile-methodes gaat men ervan uit dat er één – zelfsturend, multidisciplinair – team is dat het project uitvoert. Dat team werkt in cycli en bepaalt, zodra er een cyclus is afgerond, steeds samen wat de volgende stap wordt die ze gaan uitvoeren. Soms zijn er echter projecten die zo groot zijn, dat één team niet genoeg is. In het Scaled Agile Framework (SAFe) is weergegeven hoe die teams onderling kunnen samenwerken en wat er van wie verwacht wordt.

SAFe werd ontwikkeld door de Amerikaan Dean Leffingwell, die een aantal raamwerken opstelde op basis van best practices. Deze raamwerken zijn, aangezien ze zich richten op de samenwerking van meerdere teams, vooral bruikbaar bij grote projecten. Bovendien zijn ze vooral geschikt voor de ontwikkeling van softwaresystemen (net zoals dat het Manifesto oorspronkelijk werd geformuleerd door een aantal softwareontwikkelaars). Voor de precieze invulling van SAFe en om te zien hoe de frameworks er concreet uitzien, kun je terecht op de officiële SAFe-website van Dean Leffingwell.

Agile certificering

Veel Agile trainingen richten zich op SAFe. Omdat Agile en Scrum zo vaak hand in hand gaan, zijn er, naast SAFe-trainingen, ook trainingen te volgen en certificaten te behalen voor bijvoorbeeld SAFe Scrum Master. 

Drie belangrijke certificaten op het gebied van Agile zijn:

  1. Agile Foundation Certificate. Als je dit certificaat bezit, kun je officieel aantonen dat je bekend bent met de theorie van deze projectmethode. Om deze te behalen, moet je een examen met meerkeuzevragen maken over de theorie en terminologie. Dit is een goed basiscertificaat voor iedereen die met Agile wil beginnen.
  2. Agile Practitioner Certificate. Als je minimaal een jaar ervaring hebt met het werken met Agile (d.w.z. met een raamwerk, de principes en processen) en wilt aantonen dat je niet alleen de theorie beheerst, maar deze ook kunt toepassen, is dit certificaat een goede keuze. Om dit certificaat te behalen moet je een synopsis schrijven. Hierin geef je je ervaring en kennis zo goed mogelijk weer. Daarna volgt een mondeling examen.
  3. Agile Master Certificate. Dit certificaat gaat nog een stapje verder. Hiermee kun je aantonen dat je Agile leiding kunt geven. Om dit certificaat te behalen is minimaal drie jaar ervaring vereist. Alle ervaringen die je in die drie jaar hebt opgedaan, moet je ook weer samenvatten in een synopsis. Daarnaast moet je verschillende examens maken.