Projectassistent

Een projectassistent ondersteunt de projectleider of projectmanager bij de realisatie en het succesvol opleveren van een project. Sommige bedrijven kiezen de benaming ‘projectassistent’ voor deze projectrol, andere bedrijven prefereren de term ‘projectmedewerker’ of ‘assistent projectleider’. Hoewel de benaming dus soms anders is, gaat het om precies dezelfde functie.

Behalve projectassistenten zijn er bij projecten nog verschillende andere projectrollen

Taken projectassistent

De taken van een projectassistent zijn divers, maar in min of meerdere mate allemaal gericht op het ondersteunen van de projectleider of projectmanager. Je kunt denken aan taken als het beantwoorden van e-mails en telefoontjes, het inplannen van vergaderingen en tijdens die vergaderingen notuleren. Voor een uitgebreide lijst van taken van een projectassistent kun je terecht op de pagina over projectmedewerkers.

Competenties projectassistent

Om je werk als projectassistent goed uit te kunnen voeren, moet je over een aantal competenties beschikken. Het is belangrijk dat je flexibel bent, omdat je op een dag veel wisselt tussen de verschillende taken die je hebt. Vanwege die vele verschillende taken, is het ook belangrijk dat je ordelijk bent. Als je jouw taken op orde houdt, kun je ze beter uitvoeren. Bovendien is het belangrijk dat alles wat jij doet voor de projectmanager of projectleider, voor hem of haar gemakkelijk terug te vinden is. Sociaal vaardig zijn komt goed van pas omdat je veel samenwerkt met allerlei andere projectrollen en betrokkenen van buitenaf. Je fungeert namelijk vaak als vraagbaak voor al die betrokkenen en stuurt, waar nodig, die personen door naar jouw projectleider. Projecten hebben deadlines, de einddeadline maar ook tussentijdse deadlines, dus het is ook belangrijk dat je stressbestendig bent en goed met deadlines kunt werken.

Opleiding projectassistent

Projectassistent is een functie op minimaal mbo-niveau. Hoe je projectassistent wordt, lees je op de pagina van projectmedewerker. Ook over de soorten dienstverband voor projectassistenten kun je op deze pagina terecht.

Salaris projectmanagers
Wat verdienen projectmanagers, leiders of projectcoördinatoren?