Projectmethodes

Projectmanagementmethodes (of: projectmethodes) zijn er in allerlei soorten en maten. Een perfecte, altijd passende projectmethode bestaat niet. Welke methode het meest geschikt is, is  afhankelijk van het soort project, het doel, de wensen en de betrokkenheid van de klant en nog veel meer. Er is wel een aantal projectmethodes dat meer gebruikt wordt dan andere vanwege hun grote aanpassingsvermogen. De veelgebruikte methodes IPMA, PMI, Agile, Scrum, Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma en PRINCE2 worden hier besproken.

Veel bedrijven vragen van hun projectprofessionals dat ze gecertificeerd zijn in een bepaalde projectmethode. Om een certificering te behalen, is het voor sommige methodes verplicht om een x aantal uren training te volgen, een x aantal uren ervaring te hebben of aan andere eisen te voldoen. Er zijn allerlei trainings- en opleidingsinstanties in Nederland waar je terecht kunt voor certificering. Voor meer informatie daarover kun je terecht op onze opleidingspagina of onze cursussenpagina.

Welke projectmethodes zijn er?

Er zijn verschillende projectmethodes waarvoor je je kan certificeren. Dit zijn de meest voorkomende projectmethodes:

IPMA

PMI

Agile

Agile

Scrum

Scrum

PRINCE2

PRINCE2

Lean

Six Sigma

Six Sigma

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

Projectmethodes voor een succesvol eindresultaat

De projectmanagementmethodes zijn ontwikkeld om projecten tot een goed einde te brengen. Wat dat goede einde is, kan verschillen: volgens de ene methode is een project succesvol als het van tevoren vastgestelde doel wordt behaald (PRINCE2 bijvoorbeeld) en volgens andere methodes is een project succesvol als het geheel aan de wensen van de klant voldoet (Lean bijvoorbeeld). De ene methode richt zich erop zo snel mogelijk het doel te bereiken. Voor andere projectmethode is snelheid niet het belangrijkste, maar wel het zo efficiënt mogelijk werken.

Een projectmethode die past bij eigen kennis en ervaring

Behalve een goed passende methode is ook kennis van je vak en weten waar je mee bezig bent vanzelfsprekend erg belangrijk. Een methode die perfect past bij een project, maar die wordt uitgevoerd door iemand die geen enkele ervaring heeft en geen idee heeft waar hij of zij mee bezig is, is zinloos. Des te zinvoller is het als je als projectprofessional kennis hebt van verschillende methodes. Zo kun je elementen uit die verschillende methodes combineren binnen een project. Daarmee pak je de meest geschikte onderdelen om je ‘eigen’ projectmethode te creëren die op dat moment het beste past bij dat project.

De projectmethodes in het kort

IPMA

  • IPMA: dit is geen projectmethode, maar een certificeringsinstantie. IPMA Certificering heeft de ICB4 (Individual Competence Baseline, versie 4) opgesteld, waarin competenties van een aantal projectprofessionals vastgesteld zijn. Door middel van deze certificering kun je aantonen de juiste competenties te hebben om een bepaalde projectfunctie uit te voeren. Kijk voor meer informatie over IPMA op de IPMA-pagina.

PMI

  • PMI: het Project Management Institute zelf is geen methode, maar vanuit het PMI is het Project Management Body of Knowledge (PMBoK) opgesteld. Hierin is geprobeerd zoveel mogelijk kennis van projectmanagement te standaardiseren. Het PMI certificeert projectprofessionals op het gebied van onder andere hun kennis van PMBoK. Kijk voor meer informatie over PMI op de PMI-pagina.

Agile

  • Agile: in het Agile Manifesto is een aantal waarden en principes vastgelegd. De Agile-methode werd ontwikkeld door softwareontwikkelaars, maar kan ook voor andersoortige projecten gebruikt worden. Het idee is het opdelen van een project in iteraties: korte stukken van een tot vier weken. Aan het eind van zo’n fase wordt steeds opnieuw gekeken of de wensen van de klant nog hetzelfde zijn en wat de hoogste prioriteit heeft. Dat idee van agile – het opdelen van een project in stukken – komt terug bij Scrum, Lean (/) Six Sigma en PRINCE2. Deze methodes worden daarom ook vaak ‘agile’ methodes genoemd. Kijk voor meer informatie over Agile op de Agile-pagina.

Scrum

  • Scrum: dit is een projectmethode met een aantal duidelijk vastgestelde onderdelen, rollen en bijeenkomsten. Met Scrum werken zelfsturende, multidisciplinaire teams in sprints: het project wordt opgedeeld in sprints van twee tot vier weken, waarin steeds het op dat moment meest belangrijke onderdeel wordt gerealiseerd. Binnen die sprints zitten nog weer kleinere sprintjes van slechts 24 uur. Door deze opdeling wordt er grote flexibiliteit gecreëerd. Kijk voor meer informatie over Scrum op de Scrum-pagina.

PRINCE2

  • PRINCE2: dit is een projectmethode die ooit werd ontwikkeld voor IT-projecten, maar die vervolgens is aangepast zodat deze ook in andere sectoren kan worden gebruikt. De methode is ontwikkeld op basis van best practices en er zijn verschillende niveaus waarop je je kunt certificeren. PRINCE2 verdeelt een project in zeven concrete, beheersbare fases. Die fases houden verband met de zeven thema’s en principes van de methode. Kijk voor meer informatie over PRINCE2 op de PRINCE2-pagina.

Lean

  • Lean: dit is een projectmethode die zich focust op het zoveel mogelijk elimineren van verspilling en afval en het creëren van een zo groot mogelijke waarde voor de klant. Een leanproject wordt uitgevoerd in vijf fases. Kijk voor meer informatie over Lean op de Lean-pagina.

Six Sigma

  • Six Sigma: deze projectmethode draait om het zoveel mogelijk verminderen van variatie in het proces met behulp van statistische technieken. Het DMAIC- of DMADV-model deelt een project op in een aantal fases en met behulp van metingen en berekeningen, die in die fases aan bod komen, wordt een zo succesvol eindresultaat geproduceerd. Kijk voor meer informatie over Six Sigma op de Six Sigma-pagina.

Lean Six Sigma

  • Lean Six Sigma: deze twee projectmethodes worden vaak samen gebruikt. De methode die hierdoor ontstaat, is een methode waarbij projecten allereerst worden gefilterd, waardoor alleen de nuttige processen overblijven (Lean) en vervolgens worden die overgebleven processen geoptimaliseerd (Six Sigma). Kijk voor meer informatie over Lean Six Sigma op de Lean Six Sigma-pagina.

Salaris
Meer weten over het salaris van de verschillende projectprofessinals?