Project portfoliomanagement

Als project portfoliomanager zorg je ervoor dat het bedrijf waarvoor je werkt op de lange termijn succesvol kan zijn. Je houdt je bezig met de vraag welke projecten eraan bijdragen dat de langetermijndoelen van het bedrijf gerealiseerd kunnen worden en welke projecten dus de schaarse middelen verdienen die het bedrijf ter beschikking heeft. Project portfoliomanagement is heel belangrijk voor het voortbestaan van een bedrijf. Wat doet een project portfoliomanager precies? Hoe word je dat? Je ontdekt het hier!

Project portfoliomanagement

Project portfoliomanagement wordt nog wel eens verward met beleggings portfoliomanagement, maar deze twee zijn niet hetzelfde! Als we het hebben over projectmanagement, gaat het om project portfoliomanagement.

Taken project portfoliomanagement

Bij project portfoliomanagement draait het vooral om langetermijndoelen. Je werkt voor bedrijven waar meerdere projecten en programma’s gerealiseerd moeten/kunnen worden en het is jouw taak om de beste keuzes te maken. Hoe verdeel je de schaarse goederen van het bedrijf (personeel, geld, tijd, etc.) over de verschillende projecten en programma’s op zo’n manier dat het bedrijf er beter van wordt? Dat betekent dat je keuzes moet maken: welke projecten zijn echt nuttig en welke niet op de lange termijn?

Als project portfoliomanager overtuig je de directie van het bedrijf van het nut of onnut van projecten en zorg jij ervoor dat het bedrijf kan blijven groeien en meegaat met de tijd. Op basis van de keuzes die je maakt, stuur je vervolgens projectmanagers, projectleiders of projectcoördinators en programmamanagers aan, die verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke projecten en programma’s die je hebt gekozen.

Competenties project portfoliomanagement

Voor project portfoliomanagement zijn de belangrijkste competenties vastgelegd in de ICB4 (Individual Competence Baseline, versie 4) van IPMA, een internationaal toonaangevende organisatie op het gebied van projectmanagement. De ICB4 is een verzameling van 29 competenties die belangrijk zijn voor projectprofessionals. Je kunt via IPMA certificaten halen op verschillende niveaus, waarmee je kunt aantonen dat je de juiste kennis, maar vooral genoeg ervaring en de juiste competenties hebt.

Elk project is anders en dus is de precieze lijst gevraagde competenties bij elk project anders. 

De competenties die echter vrijwel altijd belangrijk zijn:

  • Je hebt een sterke mening en kunt die goed onderbouwen. De keuzes die jij maakt over de projecten die wel of niet gerealiseerd moeten worden en met welke middelen, zul je moeten verantwoorden aan de mensen boven je. Goed kunnen beargumenteren is dus erg belangrijk.
  • Je hebt sterke sociale vaardigheden. Als iemand zijn hart en ziel aan een project heeft gegeven en jij moet vertellen dat het project niet doorgaat, vereist dat tact.
  • Je moet goed het overzicht kunnen bewaren. Welke projecten liggen er klaar en lopen er? Welke middelen zijn er beschikbaar? Wat zijn de doelen van het bedrijf? Overzicht is erg belangrijk om de juiste keuzes te kunnen maken.
  • Je moet kunnen langetermijndenken. Wat is er nodig om de doelstellingen van het bedrijf te kunnen behalen en wat is op de lange termijn het belangrijkst voor het bedrijf? Als je dat overziet, kun je de middelen die het bedrijf ter beschikking heeft, op de beste manier inzetten.

 

Opleiding project portfoliomanagement

Om in project portfoliomanagement aan de slag te gaan, kun je verschillende routes volgen. In de meeste gevallen volg je eerst een ‘gewone’ fulltime vakinhoudelijke studie als Bouwkunde, ICT of Techniek (op hbo- of wo-niveau) en ga je vervolgens aan de slag als projectmanager of projectleider. Met de ervaring die je daar opdoet, kun je jezelf uiteindelijk ‘opwerken’ tot project portfoliomanager.
Een andere mogelijkheid is het volgen van cursussen en opleidingen gericht op vaardigheden en methodes die belangrijk zijn voor project portfoliomanagement. Hierbij kun je denken aan managementcursussen en methodes zoals Prince2, PMI, Scrum, Agile en Lean. Bij sommige bedrijven wordt er van je geëist dat je kunt werken volgens een van deze methodes. Het is dus goed om hiervan op de hoogte te zijn: zo kun je kijken welke methodes je al beheerst (bijvoorbeeld dankzij je gevolgde opleiding) ewelke zinvol zijn om alsnog te leren. Veel voorkomende projectmethodes zijn bijvoorbeeld Agile, Scrum en PRINCE2.

Vast of tijdelijk werk?

Project portfoliomanagers werken over het algemeen steeds voor hetzelfde bedrijf: zij houden overzicht over alle verschillende projecten die bij dat ene bedrijf gerealiseerd moeten en kunnen worden. Om dat goed te kunnen doen, is het een stuk effectiever als de project portfoliomanager voor langere tijd bij hetzelfde bedrijf werkt, zodat hij of zij het bedrijf en de doelstellingen door en door kent. Dat vergemakkelijkt en versnelt het maken van alle beslissingen. Dit is in tegenstelling tot het werk van bijvoorbeeld projectleiders of projectmanagerszij werken in het algemeen steeds aan één project met een definitief einde. Dat kan betekenen dat zij – al dan niet uitgezonden door hun vaste werkgever – steeds bij verschillende bedrijven aan de slag gaan. 

Salaris project portfoliomanagement

Weten wat je gaat verdienen als je in project portfoliomanagement aan de slag gaat? Kijk hier.