PMO: alles wat je wilt weten over Project Management Office(r)

PMO staat voor Project Management Office of Officer. Een Project Management Office bestaat uit een team van meerdere PMO’ers (de officers dus). Vaak wordt gedacht dat een Project Management Officer dezelfde functie vervult als een projectmanager, projectleider of projectcoördinator. Dat is niet het geval. PMO’ers werken wel samen met deze projectrollen, maar ook met project portfoliomanagers en programmamanagers. Ze zijn dus betrokken bij respectievelijk projecten, portfolio’s en programma’s. Alles over wat PMO is, de taken en competenties van een PMO’er en meer lees je hier!

Taken PMO’er

Wat is PMO? Een Project Management Officer heeft als belangrijkste taak het professionaliseren en standaardiseren van en het besparen op projecten. Projecten zijn lang niet altijd succesvol. Of er nu meer kosten worden gemaakt, het project uitloopt of dat er andere dingen misgaan, het is onwenselijk voor zowel de opdrachtgever(s) als de uitvoerder(s).

Dankzij de PMO’er wordt de kans vergroot dat het project in kwestie, en een eventueel volgend project, succesvol, op tijd en binnen budget – of nog liever; goedkoper – afgerond wordt.

De PMO’er maakt hiertoe bijvoorbeeld voortgangsrapportages. Ook houdt hij of zij alle processen in de gaten en controleert hij of zij planningen en budgetten. Het is de taak van de PMO’er om te analyseren waar de processen beter kunnen en vervolgens in overleg met de project- programma- of portfoliomanager die veranderingen daadwerkelijk door te (laten) voeren. Elk project is anders, dus de precieze taken van een Project Management Officer kunnen per project, per bedrijf en zelfs per sector verschillen.

Competenties PMO’er

Voor Project Management Officers is het belangrijk dat ze in ieder geval onderstaande competenties bezitten. Zoals gezegd zijn geen twee projecten hetzelfde, dus er kunnen nog allerlei competenties naast worden gevraagd.

Een aantal belangrijke competenties:

  • Resultaatgericht. Als Project Management Officer is het belangrijk dat je resultaatgericht bent: je zorgt ervoor dat men met het proces, programma of portfolio zo goed mogelijke resultaten behaalt en dat dat ook nog eens zo efficiënt mogelijk gebeurt.
  • Analytisch. Het is belangrijk dat een PMO’er het geheel van het project, programma of portfolio kan overzien, maar ook in staat is de verschillende (complexe) projecten en processen die daarin zitten te ontleden. Door zowel het overzicht te behouden als de losse onderdelen te kunnen zien, kan de PMO’er alles optimaliseren en standaardiseren.
  • Assertief. Als PMO’er is het belangrijk dat je inefficiëntie uit processen haalt, maar het is minstens net zo belangrijk dat je de mensen die inefficiënt zijn, op een nette, gepaste manier daarop wijst.
  • Kritisch. Een Project Management Officer moet zichzelf constant afvragen wat er beter kan en of de manier waarop een project wordt uitgevoerd wel echt de meest optimale manier is. Op die manier kunnen de processen worden geoptimaliseerd en beter, goedkoper en sneller worden gerealiseerd.

Opleiding PMO’er

Hoe word je PMO’er? Project Management Officer kun je worden via verschillende wegen. In het algemeen wordt er minimaal hbo-niveau gevraagd. Meestal wordt er daarnaast ook nog het beheersen van een of meerdere projectmethodes gevraagd. Er zijn allerlei verschillende methodes, maar het vaakst worden Prince2, PMI, Scrum, Agile en Lean genoemd. Deze methodes worden je soms al aangeleerd tijdens bepaalde hbo- of wo-opleidingen, maar je kunt er ook cursussen en deeltijdopleidingen voor volgen. Een overzicht vind je op de projectmethode-pagina.
IPMA (International Project Management Association), een wereldwijd toonaangevende organisatie op het gebied van projectmanagement, biedt ook een PMO-opleiding (of certificaat) aan. Deze opleiding wordt vaak in één adem genoemd met bovenstaande methodes en heeft veel aanzien in de wereld van het projectmanagement.

Vast of tijdelijk werk?

Voor Project Management Officers zijn er – uitzonderingen daargelaten – twee mogelijkheden. Ze kunnen allereerst van project naar project werken, via een detacheringsbedrijf of in de vorm van freelancewerk. De tweede mogelijkheid is bij een bedrijf aan de gang voor een langere periode. In zo’n geval gaat het vaak om het optimaliseren van allerlei projecten die verspreid zijn over een langere termijn. Zo kan de PMO’er bijvoorbeeld een methode ontwikkelen om alle (vergelijkbare) projecten van één bedrijf te optimaliseren.

Salaris PMO’er
Weten wat een PMO’er verdient?