Projectengineer

Een projectengineer is een engineer die is gespecialiseerd in projecten. Dat betekent dus dat deze professional zich bezighoudt met de technische kant van een project.

Projectengineer vs. projectmanager

Deze functie wordt soms verward met die van projectmanager. De twee projectrollen lijken op elkaar, maar zijn zeker niet hetzelfde. Een projectengineer maakt de verbinding tussen de projectmanager en de technische disciplines van een project. Het kan overigens wel helpen bij het uitvoeren van de taken en ook bij het vinden van een baan bijvoorbeeld, als de projectengineer wat ervaring heeft met of trainingen heeft gevolgd op het gebied van projectmanagement. Dan begrijpt hij of zij die kant beter, wat onder andere de samenwerking met de projectmanager vergemakkelijkt.

Een projectengineer is vooral on-site bij een project aanwezig. Hij of zij kijkt hoe het gaat bij de uitvoering ervan en zorgt ervoor dat technische problemen worden opgelost. Een projectmanager is meer aan de achterkant van een project bezig. Deze projectprofessional zorgt ervoor dat de resultaten van de technische werkzaamheden overeenkomen met de uiteindelijke doelstellingen. De projectmanager is meer bezig met leidinggeven en communicatie met stakeholders en andere betrokkenen.

Taken projectengineer

Elk project is anders. Dat betekent voor eigenlijk elke projectprofessional die met projecten bezig is (en dus niet met programma’s of portfolio’s), dat het precieze takenpakket kan variëren per project. Toch zijn er verschillende taken die over het algemeen in het takenpakket van een projectengineer zitten.

  1. Hij of zij houdt zich bezig met de technische ontwikkeling van het project. De projectengineer is van begin tot eind bij het project betrokken. Allereerst bij de ontwikkeling ervan. Hij of zij doet onderzoek naar eventuele gebreken en problemen in het ontwerp, zodat die tijdig opgelost kunnen worden. Vervolgens is deze projectprofessional on-site aanwezig om problemen tijdens de realisatie op te lossen en uiteindelijk test de hij of zij het resultaat om ervoor te zorgen dat alles naar behoren werkt en voldoet aan de gestelde eisen.
  2. Hij of zij is meestal verantwoordelijk voor een deel van het budget. Het gaat dan meestal om dat deel van het budget dat is gereserveerd voor materialen, waarmee het technische ontwerp moet worden gerealiseerd. Vaak wordt de projectengineer ook al betrokken bij het vaststellen en verdelen van het budget, omdat hij of zij een goede inschatting kan maken van de te maken kosten.

Competenties projectengineer

Hoewel het afhankelijk is van het precieze project, de verantwoordelijkheden en de wensen van de werkgever hoe de precieze lijst aan gevraagde competenties in een vacature wordt weergegeven, zijn er verschillende competenties die voor elke projectengineer belangrijk zijn:

  • Communicatief vaardig. De projectengineer moet veel samenwerken met de collega’s, zoals de projectmanager en de uitvoerende projectprofessionals on-site.
  • Financieel en technisch inzicht. De projectengineer houdt zich bezig met de technische kant van een project en technisch inzicht is daarom essentieel. Financieel inzicht is in min of meerdere mate belangrijk, afhankelijk van de grootte van het budget waarover de projectengineer beschikt. Als er een projectcontroller aanwezig is, neemt die hoogstwaarschijnlijk een deel van de financiële taken over of wordt er in ieder geval samengewerkt tussen deze twee projectprofessionals.
  • Analytisch denkvermogen. De projectengineer moet het technische proces kunnen overzien en kunnen analyseren, om problemen te herkennen voordat ze daadwerkelijk problemen zijn en om ze te kunnen oplossen.

Opleiding projectengineer

Er bestaat geen reguliere opleiding tot projectengineer. Het is een functie op hbo-niveau die vaak wordt bereikt door een engineeringsopleiding te volgen en vervolgens op het gebied van projecten te specialiseren of door een andere technische opleiding te volgen. Er zijn ook allerlei cursussen die gevolgd kunnen worden en het kan voor de arbeidskansen nuttig zijn om ook bijvoorbeeld een projectmanagementcursus te volgen, om beter inzicht te krijgen in dat deel van het project. Bovendien wordt er vaak door werkgevers gevraagd naar aantoonbare kennis van een bepaalde projectmethode. Zo’n projectmethode biedt handvaten voor het uitvoeren van een project. Als alle betrokken projectprofessionals kennis van dezelfde methode hebben, kunnen ze gemakkelijk samenwerken op een vaste manier. Voor een overzicht van de meest voorkomende methodes, kun je terecht op onze projectmethode-pagina.

Sectoren en vast/tijdelijk werk

Omdat een projectengineer zich bezighoudt met de technische kant van een project, kun je er in principe van uitgaan dat deze projectprofessional werkt in de meer technische sectoren. Toch zijn er ook bijvoorbeeld bij de overheid soms technische projecten. Daarom geldt als regel enkel dat een projectengineer werkt met technische projecten, in alle mogelijke sectoren.

Je kunt als projectengineer zowel in ‘deeltijd’ als vast in dienst treden. Met in deeltijd wordt dan bedoeld dat je werkt aan een tijdelijk project. Dat project kan echter jaren duren. Je kunt ook bij een detacheringsbedrijf werken en vanuit dat ‘vaste’ contract allerlei losse opdrachten doen. Omdat projecten altijd een definitief einde hebben, ga je altijd van project naar project.

Salaris projectmanagers
Wat verdienen projectmanagers, leiders of projectcoördinatoren?