Programmadirecteur

Een programmadirecteur heeft de verantwoordelijkheid over één of, in uitzonderlijke gevallen, meerdere programma’s. Deze projectprofessional staat boven de programmamanager, die een programma daadwerkelijk managet en uitvoert.

Een programma bestaat uit enkele aan elkaar gerelateerde projecten. Die projecten hebben allemaal hun eigen, concrete resultaat dat moet worden behaald. Die resultaten dragen bij aan een grotere, overkoepelende doelstelling die niet kan worden behaald met slechts één project. Het is de verantwoordelijkheid van de programmadirecteur dat die doelstelling daadwerkelijk wordt behaald.

Taken programmadirecteur

De taken van een programmadirecteur overlappen gedeeltelijk met de taken van een projectdirecteur. Elk programma heeft een eigen doel, dat wordt gerealiseerd, wat betekent dat de precieze taken kunnen variëren. Toch zijn er verschillende taken die bijna altijd terugkomen. De programmadirecteur:

  • Stelt het doel van het programma op en zorgt ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van dat doel.
  • Keurt alle wijzigingen goed voordat ze worden doorgevoerd. Dat geldt ook voor budgetten. 
  • Is soms verantwoordelijk voor het verzamelen van fondsen en werkt anders samen met de project portfoliomanager om die fondsen beschikbaar te stellen.
  • Geeft leiding aan de projectmanangers of projectleiders, leest hun rapportages, bepaalt op basis daarvan of de voortgang goed gaat en of er bepaalde aanpassingen of verbeteringen nodig zijn en neemt beslissingen bij problemen.

Competenties programmadirecteur

In de Individual Competence Baseline (ICB4) van IPMA, de internationale vereniging voor projectmanagement, staat een lijst met competenties voor projectmanagers en programmamanagers. In veel gevallen zijn het deze projectprofessionals die uiteindelijk programmadirecteur worden. Dat betekent dat de competenties in deze ICB4 staan, ook belangrijk zijn voor de rol van programmadirecteur. Een paar belangrijke hiervan zijn:

  • Goed leiding kunnen geven. De programmadirecteur is eindverantwoordelijke en stuurt allerlei andere betrokkenen aan: direct de programmamanagers of projectmanagers, maar ook andere projectrollen.
  • Knopen doorhakken is geen probleem. Alle beslissingen moeten worden genomen of uiteindelijk worden goedgekeurd door de programmadirecteur. Snel beslissingen maken en goed het overzicht kunnen bewaken, zodat hij of zij ook echt weet wat de beste beslissingen zijn en welke opties het meest bijdragen aan het uiteindelijke doel, zijn belangrijk.

Opleiding programmadirecteur

Programmadirecteur is een functie waarvoor wo-denkniveau wordt gevraagd en waarvoor veel ervaring nodig is. Kijk voor meer informatie over de opleidingen die je kunt volgen op de pagina over de rol projectdirecteur, waarvoor grotendeels dezelfde weg moet worden afgelegd.

Salaris projectmanagers
Wat verdienen projectmanagers, leiders of projectcoördinatoren?