PMI

Het Project Management Institute is een non-profitorganisatie die projectprofessionals opleidt en certificeert. Het PMI heeft meer dan 2.9 miljoen leden over de hele wereld. Het werd in 1969 opgericht in de Verenigde Staten.

Met een certificaat van het Institute kun je als projectprofessional aantonen dat je getraind en gekwalificeerd bent in een bepaald gebied van projectmanagement. Er zijn acht certificaten, die het nodige aanzien met zich meebrengen in de wereld van projectmanagement. Het meest bekende certificaat is die van PMP (Project Management Professional). Hoe werkt de PMI methode? En wat heb je aan een PMI-certificaat? Je leest het op deze pagina.

PMI: hoe werkt het?

Het Project Management Institute heeft verschillende richtlijnen voor en kenmerken van projecten, programma’s en portfolio’s vastgelegd en verzameld in het PMBoK. Het Project Management Body of Knowledge werd gestart in 1996 door het PMI in een poging tot het standaardiseren van projectmanagement. Projecten, programma’s en portfolio’s kunnen dus worden opgezet en uitgevoerd volgens de richtlijnen die in het PMBoK zijn vastgelegd.

Behalve de PMI-methode zijn er nog allerlei andere methodes waarmee je projectmanagement kunt uitvoeren. Een overzicht van een aantal van de meest voorkomende projectmethodes kun je vinden op de projectmethodepagina. Het PMBoK wordt overigens vaak meer beschouwd als een framework dan als een methode, omdat het eerder beschrijft wat er gedaan moet worden en niet zo zeer hoe.

PMI: voor wie en voor wat voor projecten?

Je kunt zowel grote als kleine projecten uitvoeren met behulp van de richtlijnen van het Project Management Institute. Omdat de PMI-methode zich richt op het standaardiseren van projecten is de impact van de doorvoering groter op grote projecten; daar zijn nu eenmaal meer onderdelen te standaardiseren dan in een klein project. Het risico van kleine projecten is dat uitvoerders denken dat het wel lukt zonder plan, omdat het kleine formaat van het project het gevoel oproept dat het overzichtelijk is. Standaardiseren en een plan volgen is daarom ook bij kleine projecten toch wel erg belangrijk.

De certificaten van het Institute kun je behalen op verschillende niveaus. Voor verschillende projectrollen zijn verschillende certificaten te behalen. Daarover lees je hieronder meer.

PMI Certificering

Er zijn acht verschillende certificaten te halen. Veel organisaties en bedrijven vragen van hun projectpersoneel kennis van een bepaalde projectmethode. Afhankelijk van de functie binnen een project kan ook een specifiek PMI-certificaat worden vereist voor een functie. Het PMP- en CAPM-certificaat zijn het sterkst gebaseerd op het PMBoK. Om een certificaat te behalen en daarna ook te behouden, moet je elke drie jaar een minimaal aantal Professional Development Units (PDU’s) halen. Dit zijn punten die je verkrijgt door activiteiten bij te wonen, essays te schrijven, cursussen te volgen, etc., binnen je vakgebied.

PMI Certificaten

PMP

PMI-certificaat PMP

Project Management Professional (PMP) is een certificaat voor projectmanagers, waarmee zij kunnen aantonen dat ze de kennis, ervaring en eigenschappen bezitten om een project succesvol uit te voeren. Voor meer informatie kun je kijken op de officiële pagina over het PMP-certificaat.

PgMP

PMI-certificaat PgMP

PgMP staat voor Program Management Professional en is een PMI-certificaat dat programmamanagers kunnen behalen. Met dit certificaat bewijs je als programmamanager dat je voldoende ervaring hebt om meerdere, aan elkaar gerelateerde projecten te managen.

Voor meer informatie over dit certificaat kun je kijken op de officiële PgMP-pagina.

PfMP

PMI-certificaat PfMP

Met een PfMP-certificaat (Portfolio Management Professional) kun je als project portfoliomanager aantonen dat je zeer kundig bent in het gecoördineerd managen van één of meerdere portfolio’s om zo de langetermijndoelen van het bedrijf te behalen. Om dit certificaat te kunnen behalen, moet je als portfoliomanager minimaal 8 jaar professionele zakelijke ervaring hebben. Meer informatie over dit certificaat vind je op de officiële website van het Project Management Institute.

CAPM

PMI-certificaat CAPM

CAPM staat voor Certified Associate in Project Management. Het certificaat is voor mensen die hun huidige projectrol graag willen uitbreiden naar een rol met meer projectmanagement of die graag grotere projecten willen leiden. Een geschikt certificaat voor projectmedewerkers, projectsecretarissen of bijvoorbeeld projectleiders van kleinere projecten, met de ambitie om (grotere) projecten te managen. Meer informatie over dit certificaat vind je op de officiële CAPM-pagina.

PMI-PBA

PMI-PBA-certificaat

Het vijfde mogelijke certificaat dat je kunt behalen bij het Project Management Institute is die van Professional in Business Analysis. De bezitters van dit certificaat kunnen aantonen dat ze experts zijn op het gebied van bedrijfsanalyse en dat ze in staat zijn om inefficiënties op te sporen in een bedrijf of project, zodat die kunnen worden aangepakt. Dit certificaat is geschikt voor PMO’ers, wiens taak het is om projecten te standaardiseren en verbeteren, zodat niet alleen huidige, maar ook toekomstige projecten succesvoller worden. Meer informatie over dit certificaat vind je op de officiële PMI-pagina over PMI-PBH.

PMI-ACP

PMI-ACP-certificaat

ACP staat voor Agile Certified Practitioner. Dit certificaat draait om een agile manier van werken.  Meer informatie over dit certificaat vind je op de officiële PMI-website.

PMI-RPM

PMI-RPM-certificaat

Met een RPM-certificaat (Risk Management Professional) kan een projectprofessional aantonen dat hij of zij gespecialiseerd is risicomanagement en bovendien van alle gebieden binnen projectmanagement minimaal basiskennis heeft. Het is een interessant certificaat voor projectcontrollers, voor wie risicomanagement tot het standaard takenpakket hoort, maar ook voor bijvoorbeeld projectmanagers, projectleiders of projectcoördinators, PMO’ers en programmamanagers die zich willen onderscheiden van andere projectprofessionals. Meer informatie over dit certificaat vind je op de officiële pagina over PMI-RPM.

PMI-SP

PMI-SP-certificaat

Een goede planning is ontzettend belangrijk voor het succes van een project. Met een PMI-SP-certificaat (Scheduling Professional) kunnen projectplanners en projectcontrollers, maar ook andere projectprofessionals, aantonen dat ze experts zijn op het gebied van planning. Meer informatie over dit certificaat vind je op de officiële website van het Project Management Institute.