Projectcoördinator

Projectcoördinator en projectmanager zijn twee termen die heel vaak door elkaar worden gehaald. Vaak is de functie van projectcoördinator bij het ene bedrijf dezelfde als de functie die bij het andere bedrijf projectmanager wordt genoemd. Soms worden de twee termen zelfs binnen een bedrijf gebruikt voor één en dezelfde functie. Om het nog iets ingewikkelder te maken, komt ook nog de term projectleider erbij, die bij veel bedrijven ook gaat om dezelfde functie als die van projectmanager of -coördinator. Ingewikkeld? We leggen je uit hoe het zit!

Projectcoördinator vs. projectmanager vs. projectleider: wie doet wat?

Er zijn wel bedrijven waar toch onderscheid wordt gemaakt tussen een projectmanager, -leider en -coördinator. In dat geval staat de projectmanager bovenaan; hij of zij is eindverantwoordelijke voor het project. Het gaat meestal om een groot project, dat niet voor de projectmanager alleen te managen is en waarbij hij of zij dus ondersteuning nodig heeft. De projectleider of projectcoördinator staat hier dan onder. Tussen deze twee functies zit een duidelijk verschil. De projectleider neemt een deelproject op zich en draagt daar de verantwoordelijkheid voor, de projectcoördinator helpt – via de gekozen projectmanagement methode zoals Lean Six Sigma – in algemene zin coördineren en ondersteunt dus de projectmanager op alle gebieden en niet slechts op een afgebakend deel. 

De projectmanager heeft uiteindelijk meer verantwoordelijkheid over het project. Van hem of haar wordt dan ook hbo- of wo-niveau gevraagd. Een projectcoördinator is in dit geval een functie op hbo-niveau is. Bij bedrijven waar de termen door elkaar heen worden gebruikt voor dezelfde functie, wordt natuurlijk wel hetzelfde opleidingsniveau verwacht van beide projectrollen.

Opleiding en taken projectcoördinator

Wat doet een projectcoördinator? De situaties waarin echt onderscheid wordt gemaakt tussen projectmanager en projectcoördinator, zijn redelijk zeldzaam. Omdat de functies in de meeste gevallen dus zoveel overlappen, kun je terecht op de pagina over projectmanager voor een uitgebreide functieomschrijving en informatie over bijvoorbeeld de opleidingen of cursussen die je kunt volgen om projectmanager of projectcoördinator te worden. Als je meer wil weten over de functie van projectleider, bezoek dan onze projectleiderpagina. Benieuwd wat er verder nog voor vacatures voor de diverse projectrollen zijn? Neem dan eens een kijkje het overzicht van project vacatures.

Voor projectcoördinatoren, projectmanagers en projectleiders is een aantal belangrijke competenties vastgelegd in de Individual Competence Baseline, versie 4 (ICB4). Die geven niet alleen weer welke competenties je dus moet hebben; je kunt je er ook voor laten certificeren. Meer informatie hierover, en over andere certificeringsmogelijkheden, vind je ook op de projectmanagerpagina.

Salaris projectmanagers
Wat verdienen projectmanagers, leiders of projectcoördinatoren?